Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gołanice gmina Święciechowa, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-11-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.448.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2014r. orzekające nieważność § 18 ust. 5 pkt 4 lit. a oraz lit. e uchwały Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gołanice
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gołanice.
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:33