Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Święciechowa gmina Święciechowa, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.240.2015.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015r. orzekające nieważność uchwały nr VIII/48/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu1


2