Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Święciechowa gmina Święciechowa, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu1


2


3


4


5


6


7


8


9