Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Trzemeszno gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/556/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Trzemesznie przy ulicy Wyszyńskiego.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2017-03-14 Data wydania: 2017-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/405/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa przemysłowego, obejmującego działki nr geod. 117/1, 117/2, 116/17, 27, 29, 32 i 65 w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej i Fabrycznej.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.199.2015.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2015r. orzekające nieważność § 8 ust. 1 pkt 3 lit. g uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:09
Data ogłoszenia: 2015-05-29 Data wydania: 2015-05-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2015r. wskazująca że uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działki nr geod. 98/1, 98/2, 98/3, 105/7, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 103, 104, 102 oraz część działki nr geod. 100 i 101 przy ulicy Kalinowej i Mogileńskiej w Trzemesznie
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:39
Data ogłoszenia: 2015-05-29 Data wydania: 2015-05-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2015r. wskazująca że uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działki nr geod. 134, 135, 136, 137, 138, 139 i 140 położone w Trzemesznie przy ulicy Mogileńskiej i Działkowej
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:39
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:14
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/65/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działki nr geod. 98/1, 98/2, 98/3, 105/7, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 103, 104, 102 oraz część działki nr geod. 100 i 101 przy ulicy Kalinowej i Mogileńskiej w Trzemesznie
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działki nr geod. 134, 135, 136, 137, 138, 139 i 140 położone w Trzemesznie przy ulicy Mogileńskiej i Działkowej
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r, dla terenu określonego na załączniku graficznym, stanowiącego działki:  a) obręb 2 – dz. nr geod. 30, część 18, 29/3, 22, 23, 25, 26, 52, 51, 53  b) obręb 4 – dz. nr geod.19, 29/3, 29/2, 29/1, 49, 72, 50, 51, 52, 19, część 73, część 80, część 81, część 82, część 83, część 84, część 85, część 86, część 87, część 88, część 89, część 92, 93, część 98, 99, 183, 173/5, 173/3, 173/1, część 171, 125, część 117
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:26:04
Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2014-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.38.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr LV/443/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006 r., dla terenu określonego na załączniku graficznym, stanowiącego działki: a) obręb 2 – dz. nr geod. 30, część 18, 29/3, 22, 23, 25, 26, 52, 51, 53 b) obręb 4 – dz. nr geod. 19, 29/3, 29/2, 29/1, 49, 72, 50, 51, 52, 19, część 73, część 80, część 81, część 82, część 83, część 84, część 85, część 86, część 87, część 88, część 89, część 92, 93, część 98, 99, 183, 173/5, 173/3, 173/1, część 171, 125, część 117
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:51