Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rudki gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, rzemiosła, obejmujący teren działek o nr ewid. 53/3 i 56/3 we wsi Rudki, gm. Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:28
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, składy, magazyny obejmującego działkę nr geod. 43/11 we wsi Rudki, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:39
Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/332/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego działkę nr geodezyjny 92/6, we wsi Rudki, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-03-20 Data wydania: 2012-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr geod. 228, 229 i 93/7 we wsi Rudki gm. Trzemeszno.
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56
Data ogłoszenia: 2013-03-04 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/287/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego działki nr geodezyjny 29 i 207, we wsi Rudki, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:15
Data ogłoszenia: 2013-03-04 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I–4131.1.108.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2013r. orzekające nieważność § 10 ust. 11 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/287/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego działki nr geodezyjny 29 i 207, we wsi Rudki, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:15