Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trzemeszno gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.38.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr LV/443/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006 r., dla terenu określonego na załączniku graficznym, stanowiącego działki: a) obręb 2 – dz. nr geod. 30, część 18, 29/3, 22, 23, 25, 26, 52, 51, 53 b) obręb 4 – dz. nr geod. 19, 29/3, 29/2, 29/1, 49, 72, 50, 51, 52, 19, część 73, część 80, część 81, część 82, część 83, część 84, część 85, część 86, część 87, część 88, część 89, część 92, 93, część 98, 99, 183, 173/5, 173/3, 173/1, część 171, 125, część 1171


2


3


4