Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/556/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Trzemesznie przy ulicy Wyszyńskiego.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2017-07-28 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/452/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej i użytków rolnych, obejmujący działkę nr geod. 296/1 we wsi Zieleń gm. Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:27
Data ogłoszenia: 2017-07-28 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/453/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej – Dom Spokojnej Starości, obejmujący teren działki nr geod. 5/16 i 5/17 we wsi Zieleń gm. Trzemeszno.
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:27
Data ogłoszenia: 2017-06-12 Data wydania: 2017-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.29.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. wskazująca że uchwała nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego teren działki 5/1 we wsi Niewolno gm. Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:41
Data ogłoszenia: 2017-03-14 Data wydania: 2017-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/405/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa przemysłowego, obejmującego działki nr geod. 117/1, 117/2, 116/17, 27, 29, 32 i 65 w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej i Fabrycznej.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/349/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geodezyjny 134, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.231.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. wskazująca że uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego i mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego teren działki nr geodezyjny 575 ark. 1 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno, została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.229.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. wskazująca że uchwała Nr XXIX/262/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działkę nr geod. 9 we wsi Brzozówiec, gmina Trzemeszno, została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-07-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.228.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/264/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geodezyjny 134, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:39
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/264/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geodezyjny 134, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31