Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zieleń gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-28 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/452/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej i użytków rolnych, obejmujący działkę nr geod. 296/1 we wsi Zieleń gm. Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:27
Data ogłoszenia: 2017-07-28 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/453/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej – Dom Spokojnej Starości, obejmujący teren działki nr geod. 5/16 i 5/17 we wsi Zieleń gm. Trzemeszno.
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:27
Data ogłoszenia: 2013-05-02 Data wydania: 2012-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/271/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geod. 180 we wsi Zieleń gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:50