Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łubowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2010-04-14 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXX/362/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka 116 .
Data dodania do bazy: 2011-03-04 23:22:00
Data ogłoszenia: 2010-04-14 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXX/364/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rezydencjonalnej w Przyborowie, działki nr ewid. 42, 43, 45 i w Wierzycach dz. nr ewid. 201
Data dodania do bazy: 2011-03-03 22:10:00
Data ogłoszenia: 2010-03-31 Data wydania: 2009-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/360/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Lednogóra, działka nr 295
Data dodania do bazy: 2011-02-18 23:51:00
Data ogłoszenia: 2010-01-28 Data wydania: 2009-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/345/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rezydencjonalnej w miejscowości Przyborowo, działka nr ewidencyjny 41, w gminie Łubowo
Data dodania do bazy: 2011-06-09 01:11:00
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/342/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Łubowie, działka nr ewid. 106 i część działki nr ewid. 105
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-12-04 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/343/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie – część działki nr ewid. 117/1
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:39
Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-08-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/339/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka nr ewid. 206 w gminie Łubowo
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:48
Data ogłoszenia: 2009-08-27 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/295/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w Wierzycach, działki nr ewid. 159/2 i 159/3
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:09
Data ogłoszenia: 2009-08-05 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/294/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lednogórze, działka nr ewid. 179/3
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35
Data ogłoszenia: 2009-08-05 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/296/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wierzycach, działka nr ewid. 62
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35