Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stręgiel gmina Węgorzewo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-12-19 Data wydania: 2013-10-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 647/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 października 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXVII/273/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:36
Data ogłoszenia: 2013-10-29 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki – Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2012-09-21 Data wydania: 2012-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stręgiel
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:06:31