Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ogonki gmina Węgorzewo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.248.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 września 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki – Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.247.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 września 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki – Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2013-12-19 Data wydania: 2013-10-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 647/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 października 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXVII/273/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:36
Data ogłoszenia: 2013-10-29 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki – Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05