Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo gmina Węgorzewo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:39
Data ogłoszenia: 2016-02-02 Data wydania: 2015-11-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1049/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011 r., nr XVII/124/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:05
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe”
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo-Południe” uchwalonego Uchwałą nr XVIII/124/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek o numerach ewidencyjnych 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.494.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo-Południe” uchwalonego uchwałą Nr XVIII/124/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek o numerach ewidencyjnych 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Wschód
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:39
Data ogłoszenia: 2012-01-25 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:52
Data ogłoszenia: 2011-08-09 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:54
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo-Południe” uchwalonego Uchwałą nr XVIII/124/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku w zakresie dotyczącym ustaleń dla działki o numerze ewidencyjnym 726/1.
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:35:48