Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kal gmina Węgorzewo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-12-19 Data wydania: 2013-10-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 647/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 października 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXVII/273/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:36
Data ogłoszenia: 2013-10-29 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki – Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2010-12-23 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/459/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kal, Gmina Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2011-03-20 18:27:00