Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kętrzyński, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2011-10-18 Data wydania: 2011-09-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Reszel dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dębnik
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:52:01
Data ogłoszenia: 2010-11-08 Data wydania: 2010-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/252/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Klewno, gmina Reszel (część działki numer 206)
Data dodania do bazy: 2011-05-26 22:00:00
Data ogłoszenia: 2010-08-20 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/329/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Korsze – miejscowość Babieniec
Data dodania do bazy: 2011-03-29 21:57:00
Data ogłoszenia: 2010-07-09 Data wydania: 2010-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/175/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 20 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Barciany
Data dodania do bazy: 2011-05-15 20:19:00
Data ogłoszenia: 2009-07-06 Data wydania: 2009-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:58
Data ogłoszenia: 2009-07-06 Data wydania: 2009-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:58
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57