Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klewno gmina Reszel, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIX/252/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Klewno, gmina Reszel (część działki numer 206)



1


2


3


4


5


6


7


8


9