Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kętrzyński, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57
Data ogłoszenia: 2009-05-11 Data wydania: 2009-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/244/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie ulic Przemysłowa - Mazowiecka - Bałtycka i granica administracyjna Miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą Nr XXXVII/241/04 z dnia 25 listopada 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 192, poz. 2728 z 20 grudnia 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:48