Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Barciany, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2010-07-09 Data wydania: 2010-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/175/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 20 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Barciany
Data dodania do bazy: 2011-05-15 20:19:00