Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kętrzyński, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-03-06 Data wydania: 2015-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/16/2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Korsze w obrębie geodezyjnym Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-06 Data wydania: 2015-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/16/2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Korsze w obrębie geodezyjnym Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/413/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką, Szpitalną, Marii Curie – Skłodowskiej, Wł. Jagiełły, Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 168, poz. 2082 z dnia 07 grudnia 2004 r. – w obszarach przeznaczonych na realizację i utrzymanie usług, przemysłu i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej w Kętrzynie
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:32
Data ogłoszenia: 2014-06-20 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/405/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic: A. Asnyka, Pocztowa, R. Traugutta, Kaszubska (wraz z terenem nieruchomości Kaszubska 7 przyległej do opisanego obszaru)
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:44
Data ogłoszenia: 2013-10-14 Data wydania: 2013-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/316/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej-Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. nr 168, poz. 2082 w obszarze położonym w północnej części miasta, ograniczonej pasem ulic: Stanisława Poniatowskiego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Wierzbowej, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Dolnej oraz granicą administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego planem miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999 r.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2012-09-18 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze – miejscowości Równina Górna i Równina Dolna
Data dodania do bazy: 2012-09-19 20:39:35
Data ogłoszenia: 2012-09-18 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze – miejscowości Równina Górna i Równina Dolna
Data dodania do bazy: 2012-09-19 20:39:35
Data ogłoszenia: 2011-12-08 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/80/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany „Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 162, poz. 1839 – w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:03
Data ogłoszenia: 2011-10-31 Data wydania: 2011-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Korsze, obejmujących miejscowość Dubliny
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:50:24
Data ogłoszenia: 2011-10-31 Data wydania: 2011-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Korsze, obejmujących miejscowość Gudniki
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:50:24