Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kętrzyn gmina Kętrzyn, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/80/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany „Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 162, poz. 1839 – w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-151


2


3


4


5


6


7


8


9