Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skrzypiów gmina Pińczów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-56/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: -§ 18 pkt 9 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-02-17 20:00:00
Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów
Data dodania do bazy: 2011-05-26 01:29:00