Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pińczów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-02-06 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2016-01-13 Data wydania: 2015-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2015-04-03 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:25
Data ogłoszenia: 2014-12-23 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:31
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-04-08 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2014-04-21 10:16:26
Data ogłoszenia: 2010-02-25 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2011-05-20 20:15:00
Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-56/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: -§ 18 pkt 9 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-02-17 20:00:00
Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-57/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: -§ 14 pkt 7 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-03-29 01:43:00
Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-58/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: 1.§ 33 ust. 2 uchwały. 2.§ 18 pkt 9 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-03-25 20:22:00