Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzeście gmina Pińczów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-02-04 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-54/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: -§ 22 pkt 9 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-05-19 21:38:00
Data ogłoszenia: 2010-02-04 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście
Data dodania do bazy: 2011-05-02 18:51:00