Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pasturka gmina Pińczów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-58/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: 1.§ 33 ust. 2 uchwały. 2.§ 18 pkt 9 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-03-25 20:22:00
Data ogłoszenia: 2010-02-05 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka
Data dodania do bazy: 2011-02-25 22:05:00