Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:20
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/43/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/229/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:02
Data ogłoszenia: 2017-06-12 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:39
Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/243/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:48
Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:48
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/854/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc”
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-05-22 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/277/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Radlin”
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:31