Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat ostrowiecki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/43/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-10-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.21.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:17
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:17
Data ogłoszenia: 2016-07-26 Data wydania: 2016-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:56
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:48
Data ogłoszenia: 2016-01-13 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/76/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2015-10-28 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:58
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/143/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra.
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:13:09
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LV/368/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:52
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LV/368/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:52