Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruszcza gmina Połaniec, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza1


2


3