Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat zawierciański, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/325/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów - część A
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.15.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:03
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:27
Data ogłoszenia: 2013-01-08 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2013-01-08 23:42:31
Data ogłoszenia: 2013-01-08 Data wydania: 2013-01-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.66.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2013-01-08 23:42:31
Data ogłoszenia: 2012-12-13 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.56.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/166/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:03:35
Data ogłoszenia: 2012-12-13 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.59.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/165/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno – sportowych zlokalizowanych z Porębie
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:03:35
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 139/XX/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pradła
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:48
Data ogłoszenia: 2012-06-06 Data wydania: 2012-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 115/XVI/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaseczno
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:36