Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zawiercie, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-01-16 Data wydania: 2017-01-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.4.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo - zachodnią i śródmieście – etap I
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:48
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/296/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście - etap I
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:31
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/55/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:01
Data ogłoszenia: 2015-02-13 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/13/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów położonych przy ulicach: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze głównej oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:19
Data ogłoszenia: 2014-03-07 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów)
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:08
Data ogłoszenia: 2013-01-08 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2013-01-08 23:42:31
Data ogłoszenia: 2013-01-08 Data wydania: 2013-01-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.66.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2013-01-08 23:42:31