Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Żarnowiec, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.76.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 18 kwietnia 2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz strefy ochronnej w obrębach: Woli Libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.76.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 18 kwietnia 2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz strefy ochronnej w obrębach: Woli Libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.76.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 18 kwietnia 2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz strefy ochronnej w obrębach: Woli Libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-04-29 Data wydania: 2016-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz strefy ochronnej w obrębach: Woli libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-29 Data wydania: 2016-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz strefy ochronnej w obrębach: Woli libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-29 Data wydania: 2016-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie sołectwa Wola Libertowska oraz strefy ochronnej w obrębach: Woli libertowskiej, Łan Małych i Otoli, gminy Żarnowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51