Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec gmina Sosnowiec, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 459/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie skrzyżowania DK-94 i ul. Jana Długosza



1


2


3


4


5


6


7


8


9