Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Sosnowiec, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 190/XIX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej, Wygody, Jana Spytkowskiego, Wilg i Piwnej
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:32
Data ogłoszenia: 2015-07-20 Data wydania: 2015-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 161/XV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:31
Data ogłoszenia: 2015-07-20 Data wydania: 2015-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 162/XV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 417/XXXII/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., w zakresie zapisów dla jednostki K.2MN
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:31
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 132/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:49
Data ogłoszenia: 2014-08-05 Data wydania: 2014-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.32.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 1031/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:24
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1031/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:20
Data ogłoszenia: 2014-01-28 Data wydania: 2014-01-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.2.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 23 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:42
Data ogłoszenia: 2013-12-31 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”
Data dodania do bazy: 2014-01-07 11:24:40
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.16.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:18
Data ogłoszenia: 2013-06-07 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:03