Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Sosnowiec, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 631/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jedności
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:05
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 321/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”, przyjętego uchwałą Nr 233/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003 roku – obejmującej teren położony pomiędzy ul.Sokolską i Potokiem Zagórskim
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:01
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-04-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.23.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 321/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula – Północ”,przyjętego uchwałą Nr 233/XIX/03Rdy Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003 roku - obejmującej teren położony pomiędzy ul. Sokolską i Potokiem Zagórskim
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:01
Data ogłoszenia: 2011-09-13 Data wydania: 2011-07-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo--wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:37:14
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjętego Uchwałą Nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2002 r.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 21:58:00
Data ogłoszenia: 2009-02-09 Data wydania: 2008-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr 466/XXXV/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec, obszaru "Towarowa"
Data dodania do bazy: 2011-07-11 11:08:36