Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bieruń gmina Bieruń, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.54.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki1


2


3