Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bieruń gmina Bieruń, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.129.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/V/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu1


2


3