Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lędziny, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.64.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXVII/195/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.63.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXVI/192/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2016-04-26 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/192/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:32
Data ogłoszenia: 2016-04-26 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/193/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:32
Data ogłoszenia: 2016-03-11 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/178/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:26
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – Etap I
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:58
Data ogłoszenia: 2014-05-02 Data wydania: 2014-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach – etap I
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:36
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/297/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:06
Data ogłoszenia: 2010-08-26 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/421/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2011-05-27 23:17:00