Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2018-02-19 Data wydania: 2018-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/357/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-15 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/1681/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:50
Data ogłoszenia: 2017-12-28 Data wydania: 2017-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/352/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Ossa
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-12-28 Data wydania: 2017-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/353/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Lesiew
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-12-22 Data wydania: 2017-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/333/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującej rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część C
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-12-21 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Ptaszkowice i Młodawin Górny gmina Zapolice
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-12-21 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Ptaszkowice i Młodawin Górny gmina Zapolice
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-12-21 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/314/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego położonego po obu stronach ulicy Dąbrowa, w terenie ograniczonym: od zachodu – zachodnią stroną ulicy Zgierskiej do północnej granicy działki 35/1 w obrębie K-21, od północy po granicy obrębów K-21 i K-22 do granicy administracyjnej miasta z wyłączeniem obszaru o powierzchni ok. 0,20 ha i dalej z ograniczeniem od wschodu – zachodnią stroną projektowanej drogi S-14, do jej przecięcia z rzeką Jasieniec oraz od południa – po północnej stronie rzeki Jasieniec do jej przecięcia z ulicą Zgierską
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-07-21 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/367/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:15
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/227/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego)
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:15