Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/1726/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Wici i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:50
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/511/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/479/18 Rady Miasta Kutno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: Różaną, Północną, Kościuszki i granicą miasta Kutno
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-27 Data wydania: 2018-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/489/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oficerskiej 4 w Wiśniowej Górze
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/1685/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-20 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Maków, fragment wsi Jacochów
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-19 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/1682/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-19 Data wydania: 2018-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/421/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-19 Data wydania: 2018-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/422/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01