Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Skierniewice, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/31/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty miasta Skierniewice położone przy ulicach: gen. Zygmunta Berlinga i Marii Skłodowskiej-Curie
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:44
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/33/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Mszczonowską, Pomologiczną, S. Rybickiego, J. Sobieskiego i H. Sienkiewicza
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:44
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/32/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego pomiędzy ulicami: Henryka Sienkiewicza i Joachima Lelewela
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:44
Data ogłoszenia: 2017-02-16 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/11/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony w rejonie ulic: M. Skłodowskiej – Curie i Kubusia Puchatka
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:52
Data ogłoszenia: 2017-02-16 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/12/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  fragment miasta Skierniewice położony u zbiegu ulic: Alei Niepodległości i Mikołaja Kopernika
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:52
Data ogłoszenia: 2017-02-16 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/13/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Warszawskiej
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:50
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/111/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Wł. Hibnera
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:20
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/62/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, S.Domarasiewicza, Warszawską i Grabina, uchwalonego uchwałą nr XV/112/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 2 września 2011 r.
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:43
Data ogłoszenia: 2016-05-02 Data wydania: 2016-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/43/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy J. Sobieskiego
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:43
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2016-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/22/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: S. Batorego i 26 Dywizji Piechoty oraz rzeką Łupią
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:23