Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wieruszowski, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w mieście Wieruszów o nr ewid. gr. 1628/1
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 6: Kuźnica Skakawska obejmującego działki (na arkuszu mapowym nr 5) o nr ewid. gr. 1018, 1019, 1020, 1021, 1021/1, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033/4
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II)
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:11
Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar I)
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:11
Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Bagatelka (obr. geod. Kolonia Sokolniki)
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:11
Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/214/2014 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-04-02 Data wydania: 2014-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/321/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. III
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:47:54
Data ogłoszenia: 2013-01-04 Data wydania: 2012-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica
Data dodania do bazy: 2013-01-04 19:29:56
Data ogłoszenia: 2012-12-31 Data wydania: 2012-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. II
Data dodania do bazy: 2013-01-02 21:13:56