Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat radomszczański, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/9/2017 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miejscowości Wielgomłyny
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:54
Data ogłoszenia: 2017-02-21 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/132/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe w gminie Masłowice
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2016-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/104/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gowarzów, w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi krajowej nr 91, w gminie Gidle
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:23
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Ładzice z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stobiecko Szlacheckie
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:08
Data ogłoszenia: 2015-10-14 Data wydania: 2015-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 124, 126, 129 położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Bankowa
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:15:55
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 151, 154 oraz działek nr ewid. 152, 153  (obręb Piła Ruszczyńska)
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:31