Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wojcieszów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX.84.2016 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:03
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miasta Wojcieszów Nr V.16.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:29
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V.16.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2013-12-27 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 489/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegow na uchwałę Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2012 r. nr XXIV.112.2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Północ w Wojcieszowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-06-19 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV.112.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Północ w Wojcieszowie.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:52