Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Świerzawa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-05-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.139.4.2017.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2017 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXIX/156/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:39
Data ogłoszenia: 2016-03-17 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/81/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Data dodania do bazy: 2016-04-13 09:52:13
Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2012-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 828/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr IX/41/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2011-12-20 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/52/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:41:51
Data ogłoszenia: 2011-12-20 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/53/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:41:51
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/45/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/46/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33
Data ogłoszenia: 2011-11-17 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/44/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:44
Data ogłoszenia: 2011-11-17 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/47/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:44
Data ogłoszenia: 2011-11-17 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/48/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:44