Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żarki Średnie gmina Pieńsk, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „Pieńsk”.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 168/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXIX/163/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Żarek Średnich i Żarki nad Nysą
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Żarek Średnich i Żarki nad Nysą.
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:40