Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Strzelno gmina Pieńsk, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 131/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 8 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXXVIII/224/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:36
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11