Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pieńsk, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 131/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 8 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXXVIII/224/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:36
Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 131/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 8 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXXVIII/224/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:36
Data ogłoszenia: 2013-10-23 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.104.59.2013.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2013r. stwierdzające nieważność § 8 ust.1 pkt 2 oraz § 8 ust.2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXXIX/232/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 położonych w Pieńsku obr. IV
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 położonych w Pieńsku obr. IV.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „Pieńsk”.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „Pieńsk”.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „Pieńsk”.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 168/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXIX/163/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Żarek Średnich i Żarki nad Nysą
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29