Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pieńsk gmina Pieńsk, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-23 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.104.59.2013.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2013r. stwierdzające nieważność § 8 ust.1 pkt 2 oraz § 8 ust.2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXXIX/232/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 położonych w Pieńsku obr. IV
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 położonych w Pieńsku obr. IV.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18