Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wrocław, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/360/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/357/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:30:44
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/358/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:30:44
Data ogłoszenia: 2015-11-26 Data wydania: 2015-11-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.155.46.2015.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2015r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 pkt 5 lit. c uchwały nr XVII/314/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:01
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/315/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trawowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:19
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/314/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:19
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/313/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:19
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-03
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XI/221/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:08
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/283/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:08
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/282/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:08