Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wrocław, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-24 Data wydania: 2016-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/485/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-04-13 09:52:13
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 471/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/136/15 z dnia 19 marca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Psie Pole w rejonie ulic Żmudzkiej i Nowogrodzkiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2016-01-08 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.155.51.2015.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 1 pkt 10 oraz § 19 ust. 1 pkt 7 uchwały nr XVIII/358/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2016-01-08 Data wydania: 2016-01-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.155.53.2015.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 pkt 4 lit. b, § 18 ust. 2 pkt 16 we fragmencie „droga wewnętrzna lub” uchwały nr XVIII/360/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2016-01-08 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.155.52.2015.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 1 pkt 10 oraz § 14 ust. 1 pkt 9 uchwały nr XVIII/359/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:35
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/381/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/357/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:30:44
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/358/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:30:44
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/359/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:30:44
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/360/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17