Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wrocław, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/1497/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linią kolejową, ulicami: Mydlaną, Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/1496/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-04-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/1467/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:47:52
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2013-12-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 696/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XLVI/1105/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58
Data ogłoszenia: 2014-03-07 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 537/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Waldemara Dolińskiego, Mariana Syposza, Roberta Syposza SYDO sp. j. na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2009 r. nr XL/1263/09 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbani-stycznego Kowale Komercyjne
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2014-01-17 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/1315/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:07