Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/282/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu



1


2


3


4


5